06-23932061

info@compassmediation.nl

Wat zijn de kosten?

'Eerlijk, betrouwbaar en transparant'

Gesubsidieerde rechtsbijstand

De Wet op de rechtsbijstand regelt dat mensen die geen mediator of
advocaat kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen.

Dit heet gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand regelt
dit.

Klik hier voor meer informatie

Raad voor Rechtsbijstand

In alle gevallen wordt eerst gekeken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Compass Mediation is ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand, waardoor de mogelijkheid bestaat om op toevoegingsbasis te werken. De toets vindt altijd plaats aan de hand van uw inkomen en het aanwezig vermogen. U betaalt wel altijd een eigen bijdrage. Naast deze eigen bijdrage zult u mogelijk griffiekosten (kosten aan de rechtbank) en verschotten moeten betalen. Als er een advocaat wordt ingeschakeld, bent u hier apart kosten voor verschuldigd; dit kan middels een aparte toevoeging of op betalende basis geschieden.

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp. De laagste eigen bijdrage bedraagt thans EUR 53,=.

Van belang is verder dat wanneer sprake is van een echtscheiding, waarbij u tot afspraken komt waarbij u een fors geldbedrag toekomt, de mogelijkheid bestaat dat uw toevoeging wordt ingetrokken, meer informatie kunt u
hier nalezen. Over de mogelijke kosten worden vooraf afspraken gemaakt.

Betalende basis

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand wordt een marktconform tarief in rekening gebracht, gebaseerd op uw persoonlijke omstandigheden. In alle gevallen wordt getracht om een totaal oplossing te bereiken. Ook hierbij geldt dat eventuele advocaatkosten apart gefactureerd worden. Omdat Compass Mediation op reguliere basis samenwerkt met een advocaat, is het mogelijk om scherpe tarieven aan te bieden.

Deel deze pagina

© Compass Mediation