06-23932061

info@compassmediation.nl

Wat kan je verwachten?

'Met mediation win je allebei'

Conflict

Stel je voor, je hebt een conflict: 
Een geschil met je buren, een aanvaring op het werk, een conflict over een erfenis of ruzie met je partner.

Mediation; wat is dat?

U komt bij de mediator terecht vanwege conflicten of problemen binnen de relatie.

Enkele sprekende voorbeelden:

  • Een geschil met de buren vanwege geluidsoverlast of overhangende bomen;
  • Een arbeidsconflict: ruzie met de werkgever, langdurige arbeidsongeschiktheid, geschillen tussen werknemers onderling;
  • Kwesties over erfrecht: geschillen tussen familieleden;
  • Echtscheiding: omgangsproblematiek, ruzie over de kinderen;
  • Geschillen bij pleegzorg en pleegouders.

In het ergste geval leidt een conflict tot een ruzie die blijft doorzieken. Een mogelijkheid is dan om zich te wenden tot de rechtbank, maar deze procedures kosten veel geld en duren vaak erg lang. Daarbij blijkt het vaak lastig om rationeel te blijven binnen zo'n conflict.

Er moet gezocht worden naar een oplossing die voor de betrokken partijen eerlijk en duurzaam zijn. Wat nu?

Compass mediation ziet mediation als de oplossing!

Ik heb een lange periode gewerkt bij de Rabobank. Hier heb ik een leerzame en leuke tijd gehad alleen is het niet wat ik altijd al had willen doen, namelijk mensenop weg helpen naar een nieuwe positieve toekomst. Mijn studie voor (familie) mediator is afgerond en ik sta ingeschreven bij de MfN. Dit is een erkend kwaliteitsregister, ik voldoe aan de gestelde kwaliteitseisen en werk onder vastgestelde condities.

Toekomstgericht

Het mooie van mediation is ook dat het toekomstgericht is, we kijken dus niet alleen terug naar het verleden maar de focus ligt op de toekomst. De uitkomsten van de mediation worden getoetst op haalbaarheid en worden desgewenst vastgelegd in een overeenkomst.

Hoe gaat de mediator te werk?

De mediator zal twee partijen begeleiden op een neutrale en onpartijdige manier. Mediation is een proces waarbij de mediator zorgt dat de partijen niet overgaan tot het bevechten van hun gelijk. De mediator zet de gezamenlijke oplossing centraal!

Met mediation winnen beide partijen!

Een mediator is opgeleid om partijen via gezamelijk overleg te begeleiden naar een oplossing. Belangrijk hierbij is dat er in vertrouwen en onder geheimhouding verteld kan worden wat er speelt.

In een mediation-traject zijn neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator erg belangrijk. De mediator zelf heeft geen rol in het
conflict en ook geen belang bij de uitkomst.

Esther Beijaard, mediator:
'Ik zal nooit een oordeel vormen over hetgeen partijen verdeeld houdt. Een uitgangspunt van mediation is dat partijen vrijwillig meewerken. Dit is de basis om te starten. Het woord commitment staat hierbij centraal'.

Het is vooraf nooit aan te geven hoeveel afspraken er nodig zijn om tot een oplossing te komen. De mediator probeert altijd alle ruimte én tijd in te plannen die voor partijen noodzakelijk is.

Bij Compass Mediation is het ook mogelijk om 's avonds of 's zaterdags af te spreken. Ook is het, in overleg, mogelijk dat de mediator bij u aan huis komt.

lees meer

Deel deze pagina

© Compass Mediation