06-23932061

info@compassmediation.nl

Mediation

'Waarom kiezen voor mediation'

Toekomstgericht

Het mooie van mediation is dat het toekomstgericht is, we kijken dus niet alleen terug naar het verleden maar de focus ligt op de toekomst. De uitkomsten van de mediation worden getoetst op haalbaarheid en worden desgewenst vastgelegd in een overeenkomst.

Mediation geeft vaak sneller resultaat dan een juridische procedure. Vaak dient u daarbij een advocaat in te schakelen. Dit levert als snel hoge kosten op.
E
en mediation-traject is goedkoper en sneller.
Daarbij kunnen de kosten worden gedeeld, omdat beide partijen een deel van de kosten van de mediator dragen.

In het mediation-traject kiezen partijen uiteindelijk samen voor een oplossing. In de praktijk is te zien dat de geformuleerde afspraken een langere houdbaarheid hebben, omdat de uitkomst voor beide partijen sowieso acceptabel moet zijn. Mediation is altijd maatwerk. Dit in tegenstelling tot de uitspraak van de rechter, die vooral oordeelt over het 'gelijk' van één van de partijen.

Als één van de partijen niet kan berusten in de uitspraak van de rechter, volgt wederom een procedure. Bij mediation wordt geprobeerd om het traject succesvol af te sluiten en langdurige afspraken te maken.

De focus van mediation is toekomstgericht. Er wordt niet alleen teruggekeken naar het verleden, maar de nadruk ligt op het toekomstige gezamenlijke belang. De uitkomsten van de mediation worden getoetst op haalbaarheid en worden desgewenst vastgelegd in een overeenkomst.

In principe zijn alle conflicten geschikt om met mediation op te lossen. Een conflict begint wanneer partijen andere ideeën, doelen of belangen hebben die niet met elkaar kunnen worden gecombineerd. Als u zich in een vroeg stadium wendt tot de mediator, kunnen ruzies in de kiem worden gesmoord.

Wanneer kunt u (bijvoorbeeld) een mediator inschakelen?

  • Wanneer u een jarenlange strijd wilt voorkomen of beëindigen:
    u wilt weer verder zonder ruzie;
  • Wanneer u er samen uit wilt komen: bij mediation onderhandelt u zelf over de uitkomst. De mediator heeft alleen een begeleidende en bemiddelende rol;
  • Wanneer u de relatie die u met de andere partij heeft, wilt voortzetten; bijvoorbeeld omdat u samen ouders bent of omdat u in dezelfde buurt woont. Het kan ook zijn dat u een onderneming hebt en de handelsrelatie met de andere partij wilt behouden;
  • Waneer u op een informele maar zeker vertrouwelijke manier zaken tegen elkaar wilt uitspreken die u dwars zitten.
  • Wanneer u zoekt naar een duurzame oplossing.

Deel deze pagina

© Compass Mediation